Historia parafii

Inicjatorem powstania nowej, kolejnej parafii w Ostrowie Wlkp. był Ks. Infułat Tadeusz Szmyt proboszcz parafii Św. Antoniego w Ostrowie . Po wyrażeniu zgody przez Ks. Biskupa Ks. Infułat podjął prace związane z budową budynku kościoła.

Początek prac budowlanych – luty 1994 r.

Poświęcenie wybudowanego budynku kościoła – 27 sierpień 1995 r. Uroczystości przewodniczył Ks. Biskup Stanisław Napierała – ordynariusz diecezji.

Ks. Biskup nadał tytuł nowo pobudowanemu kościołowi oraz powstałej parafii – p.w. Ducha Świętego. Zostały określone granice administracyjne nowej parafii. Nowa Parafia została wyodrębniona z części parafii Św. Antoniego i liczyła 4451 mieszkańców.  Ks. Biskup mianował pierwszego proboszcza dla nowej parafii – Ks. Maciej Wyzujak – dotychczasowy wikariusz parafii Św. Antoniego. Do pomocy w posłudze parafialnej został mianowany pierwszy wikariusz – Ks. Stanisław Druciarek.

Księża zamieszkali tymczasowo w wynajętym mieszkaniu przy ul. Jesionowej. I tak rozpoczęła się posługa w nowej parafii. Już w listopadzie 1995 r. w dniach 16 – 17.XI. 1995 r. parafię nawiedził Św. Józef w kopii cudownego obrazu kaliskiego.

Dzwon dla nowego kościoła został zawieszony 12.III. 1996 r.

Od 1 września 1996 r. na terenie parafii zamieszkał Ks. Kan. Antoni Pietrzykowski – długoletni proboszcz w Pogrzybowie. Ks. Senior Antoni aż do swej śmierci w 2004 r. gorliwie spowiadał i odprawiał w naszym kościele wspierając posługujących tu kapłanów .

W 1996 r. –  19.X. była już I wizytacja biskupia w nowej parafii. W czasie tej pierwszej wizytacji , Ks. Bp. Teofil Wilski udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii. Ks. Bp. Poświęcił także chrzcielnicę oraz ołtarz boczny poświęcony M.B. Częstochowskiej.

16.V.1997 r. rozpoczęto prace budowlane pod Dom Parafialny , w którym miały być mieszkania dla kapłanów oraz salki parafialne.

Poświęcenie nowego Domu Parafialnego  miało miejsce  12.X.2000 r. w czasie obecności Ks. Biskupa Teofila Wilskiego, który po udzieleniu młodzieży sakramentu bierzmowania dokonał poświęcenia Domu Parafialnego.

Pod koniec maja 2003 r. zostały zakupione i zamontowane w kościele nowe organy.  Pustkę po zmarłym Ks. Kan.  Antonim Pietrzykowskim uzupełnił Ks. Kan. Stanisław Kalisz, który po przejściu na emeryturę w 2004 r. zamieszkał w Domu Jana Pawła II i codziennie aż do chwili obecnej wspiera naszą wspólnotę posługą sakramentu pokuty, głoszeniem słowa i sprawowaniem Eucharystii.

15 lipca 2005 r. został przywieziony i ustawiony krzyż misyjny. Poświęcenie tego krzyża miało miejsce w 10 rocznice powstania parafii tj. 27 sierpnia 2005 r.

Misje Miłosierdzia Bożego przeżywaliśmy  od 11 – 18.II.2006 r.

W 2007 r. zostały podjęte dalsze prace związane z przebudową i rozbudową świątyni. Podjęte zostały badania geologiczne celem określenia jakości podłoża i projektu fundamentów pod istniejące i mające być dobudowane mury powiększonej świątyni. Wykonano projekt przebudowy i powiększenia świątyni.  Zakupiono materiały budowlane i przystąpiono do prac budowlanych. / zalanie fundamentów i szklanek pod przypory dachowe/

W 2008 r. – dalsze prace budowlane/ dobudowana nowa nawa od strony parkingu, dobudowa kruchty wejściowej od ul. Różanej, przebudowa wejścia głównego / .

W 2009 r. – prace dachowe / wykonanie nowego dachu kościoła, przebudowa wejścia od tyłu kościoła / , prace uzupełniające przy murach.

W 2010r. – prace kanalizacyjne i położenie płytek przy kościele, prace dekarskie na dachu świątyni.

W 2011 r. – dalsze prace budowlane i stolarskie / okna i drzwi do pomieszczeń gospodarczych, boazeria na podbitkę dachu/

W 2012 r. – dalsze prace stolarskie oraz budowlane/ dokończenie podbitki dachowej, rozbiórka starego dachu kościoła oraz rozbiórka ściany bocznej kościoła, zdemontowanie filarów w kościele, wyjęcie starych okien w kościele, zakupienie i włożenie nowych okien, prace elektryczne , zrobienie przyłącza gazowego do budynku kościoła, prace związane z wentylacją i ogrzewaniem kościoła / .

W 2013 r. -  prace elektryczne – przebudowa głównego zasilania elektrycznego w kościele, założenie nowego nagłośnienia w kościele, dalsze prace wentylacyjne, w czasie wakacji letnich – prace malarskie w kościele. Nowy boczny ołtarz z ikoną Św. Rodziny. 4 listopada br.  Ks. Bp ordynariusz Edward Janiak w czasie nawiedzenia parafii udziela sakramentu bierzmowania młodzieży parafii oraz święci powiększony i nowo pomalowany budynek kościoła oraz nowy boczny ołtarz.

Dalsze plany – uregulować zaległe należności wobec firm wykonawczych, na wiosnę 2014 r. – zbudować grotę Matki Bożej  i przygotować środki na nowe ławki dla kościoła.