Sakramenty

 
Dokumenty potrzebne do przyjęcia Sakramentów Świętych i katolickiego pogrzebu
 

Chrzest:

 
• akt urodzenia dziecka (odpis),
• wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców, (jeśli ślub był w naszym kościele to nie trzeba).
• dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),
• zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.
 
Bierzmowanie:
 
• metryka chrztu,
• zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
• w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej 1-sza KOMUNIA ŚWIĘTA:
• metryka chrztu dziecka.
 
Małżeństwo:
 
• aktualne, tj. z datą do 3. miesięcy wstecz, metryki chrztu,
• dowody osobiste,
• ostatnie świadectwo katechizacji,
• świadectwo bierzmowania,
• zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
• zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
 
Pogrzeb katolicki:
 
• akt zgonu,
• zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).