Kapłani

Kapłani pracujący w parafii od chwili jej powstania – 27 VIII 1995 r.

Proboszcz :

 • Ks. Kan.  Maciej Wyzujak

Kolejni wikariusze:

 • Ks. Stanisław Druciarek /1995 – 2000/,
 • Ks. Łukasz Szafera /2000 – 2001/,
 • Ks. Przemysław Nowakowski /2001 – 2004/,
 • Ks. Roland Kraska  /2004 – 2006/,
 • Ks. Krzysztof Lipiński /2006 – 2011/,
 • Ks. Adam Kraska /2011 – 2015/,
 • Ks. Łukasz Poczekaj /2015 - 2018/
 • Ks. Łukasz Skoracki /2018 - 2021/
 • Ks. Szymon Cierpik /2021 - 2023/
 • Ks. Aleksander Janas /2023-

Kapłani pomagający w parafii:

 • Ks. dr Przemysław Talaga,  
 • Ks. Kan. Stanisław Kalisz,
 • Ks. Kan. Ludomir Dzięciołowski