Triduum Paschalne 2021

- Wielki Czwartek – liturgia o godz. 19.00 , pamiątka ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa – na liturgię zapraszamy rodziców kapłanów oraz rodziców ministrantów

- Wielki Piątek - liturgia o godz. 19.00 , dzień Męki i Śmierci Jezusa – wierzących obowiązuje post ścisłyna liturgię zapraszamy tylko przedstawicieli grup parafialnych / po 3 osoby z grupy/ Po liturgii będzie całonocna Adoracja Jezusa w Grobie Pańskim.

- Wielka Sobota – liturgia o godz. 20.00 , Wigilia Paschalna – na liturgię zapraszamy rodziców zespołu młodzieżowego oraz osoby zamawiające Msze Św.

Święcenie potraw na stół wielkanocnyw Wielką Sobotę od godz. 10.00 - 16.00 , o pełnych godzinach. Prosimy aby ze święconką przyszli tylko przedstawiciele rodzin. Świecenie potraw będzie przy kościele od strony parkingu.