Śladami bł. księdza Jerzego Popiełuszki

Program 5-cio dniowej pielgrzymko–wycieczki

w dniach 24 -28 czerwca 2024r.

śladami bł. ks. Jerzego Popiełuszki

z nawiedzeniem grobu ks. kan. Stanisława Kalisza

organizowanej przez parafię pw. Ducha Świętego

w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Koszt  wyjazdu – 1200 zł.

 

24.06.2024 r.  – poniedziałek

-  godz.  6.00 – wyjazd z Ostrowa  Wielkopolskiego

-  godz. 11.30 – Msza Święta w kościele pw. św. Wawrzyńca i Mikołaja w Radoszkach oraz nawiedzenie grobu

   ks. kan. Stanisława  Kalisza  na cmentarzu przykościelnym

-  godz. 13.00 –przejazd do Brodnicy i zwiedzenie miasta

-  godz. 18.00 – przyjazd do Włocławka  -  zakwaterowanie,  obiadokolacja i noclegi ( 4 x )  w hotelu Gościniec

    (pokoje  2 i 3 osobowe)

 

25.06.2024 r. – wtorek

-  po śniadaniu zwiedzanie  Włocławka  ( stolicę  Kujaw )

Msza św. w kościelepw. MB Fatimskiej  -  Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki  

-  Pałac Bursztynowy z pięknym ogrodem i fontannami

-  Katedra pw. Wniebowzięcia  NMP

-  Muzeum  Ziemi  Kujawskiej  i  Dobrzyńskiej

-  przyjazd do hotelu -  obiadokolacja  i  nocleg 

 

26.06.2024 r.  -  środa

-  po śniadaniu  dalsze  zwiedzanie  Kujaw

Brześć  Kujawski  -  miasto  królewskiepołożone na obronnym tarasowym   wzgórzu . Tu  urodził sięWładysław  Łokietek.

Lubraniec  -  Msza Święta w parafii  pw. św. Jana Chrzciciela

Wietrzychowice -  „polskie piramidy” -  wielkie  grobowce  wzniesione ręką człowieka  sprzed 5500 lat

    w  epoce  neolitu.

Izbica Kujawska– gotycki kościół parafialny, dworek – siedziba  dziedziców  izbickich.

   Tutaj urodziła się matka  Fryderyka Chopina.

-  przyjazd  do hotelu - obiadokolacja  i  nocleg

 

27.06.2024r.  - czwartek

-  po  śniadaniu  wyjazd  z  hotelu

Skępe – Msza św. wSanktuarium Matki  Bożej  Skępskiej – Królowej  Ziemi Dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw 

Obory-   Sanktuarium  Matki Bożej  Bolesnej  prowadzone  swego  czasu  przez  zakon  karmelitański.

    Ze względu naróżnorodność  krajobrazu rejon  Sanktuarium  nazywany  jest  „Szwajcarią Dobrzyńską”

-  Golub – Dobrzyń - czteroskrzydłowy zamek krzyżacki, przebudowany na polecenie Anny Wazówny -zaliczany

    do  najpiękniejszych  zamków w Polsce

-  przyjazd  do  hotelu  -  obiadokolacja  i  nocleg.  

 

28.06.2024r. - piątek

-  godz. 8.00 – pośniadaniu i  wykwaterowaniu wyjazd z  hotelu do Bydgoszczy

-  godz. 9.30 – Górsk - prawdopodobne miejsce uprowadzenia ks. Jerzego Popiełuszki  przez  funkcjonariuszy SB 

 - godz. 11.00 - Msza św. w parafii pw. Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy 

   Sanktuarium Nowych Męczenników w  którym  Kapelan Solidarności po raz ostatni w dniu 19.10.1984 r. 

   odprawił  Eucharystię. 

-  zwiedzanie miasta  -  „Dzielnicę Muzyczną”z  ciekawymi fontannami, Katedrę św. Marcina i Mikołaja – najstarszy budynek

   w Bydgoszczy oraz Stare Miasto z Wyspą Młyńską  i „Wenecję Bydgoską”

-  godz. 16.00 – wyjazd w drogę powrotną do domu

-  ok. godz. 20.00 – przyjazd do Ostrowa Wielkopolskiego.

 

Zapisy: biuro parafialne przy parafii pw. Ducha Świętego w Ostrowie Wielkopolskim

Wpłaty: I rata 200 zł. / przy zgłoszeniu/,  II rata – do końca maja 1000 zł.

Spotkania wszystkich zgłoszonych – sobota 16 marca o godz. 16.00 – salka przy biurze parafialnym