30-lecie Kapłaństwa Księdza Proboszcza

Czcigody Księże Jubilacie!

 

     W uroczym zakątku ziemi wielkopolskiej, w pięknym Gostyniu i pod opieką Matki Bożej Świętogórskiej, wszystko się zaczęło: życie, pierwsze etapy nauki, a później w pobliskim Poznaniu formacja seminaryjna (duchowa, moralna, intelektualna) uwieńczona święceniami prezbiteratu.

     Minęło już 30 lat służby Bogu i ludziom (z czego 26 lat w naszym mieście). Poznaliśmy Księdza jako jednego z wikariuszy parafii św. Antoniego - a od 20 lat - naszego Proboszcza.

     Dziękujemy Księdzu za pasterską mądrość, rozwagę, pogodę ducha - cechy pozwalające godzić pieczę nad powierzonymi duszpasterskiej trosce wiernymi, z trudnymi codziennymi obowiązkami, jakich wymaga prowadzenie parafii. Każdy dzień kapłańskiego życia to spełnianie obietnic złożonych na ręce ks. biskupa w czasie święceń prezbiteratu, a było to 23 maja 1985 roku.

     Dziękujemy Księdzu Proboszczowi za modlitwy zanoszone do Boga w intencji wszystkich parafian: dzieci, młodzieży i dorosłych, obecnych w Kościele i nieobecnych, zdrowych i chorych, żyjących i zmarłych; za sprawowane Msze św., nabożeństwa, opiekę duchową i wielką życzliwość wobec wszystkich grup modlitewnych.

      Jesteś dla nas, Czcigodny Księże Proboszczu, przewodnikiem wytrwałym, jednym z tych, którzy ukazują światło Boże, pomagające przejść - nawet wśród burzy - ścieżką nad przepaściami. Przez kapłańską posługę, mocą sakramentu święceń naszym słabościom użyczasz cienia i pragniesz, by dobre czyny dojrzewały w blasku Bożej łaski.

      W krótkich słowach nie da się opisać, ani wymnienić wszyskich dokonań dotyczących sfery duchowej wiernych, a także materialnego bytu parafii. Te ostatnie są bardzo widoczne dla oka i mówią same za siebie. Każdemu dziełu zawsze towarzyszy troska o należny Bogu hołd i zbliżanie wiernych do Niego.

     Czcigodnemu Jubilatowi życzymy Bożego błogosławieństwa, sił i zdrowia. Niech Duch Święty hojnie darzy Księdza swymi darami, a opieka Matki Najświętszej pomaga pełnić piękną, lecz odpowiedzialną misję w kapłaństwie Jej Syna.

      O modlitewnej pamięci i życzliwości zapewniają Parafianie.

                                                                                 Szczęść Boże!