Jubileusz Ks. Przemysława

Czcigodny Księże Przemysławie!

 

     Kapłańska - niełatwa droga, lecz kto kocha Boga, w Nim znajduje siłę.

Swoim życiem, Czcigodny Jubilacie, dajesz przykład wiernej służby Bogu i bliźniemu.

W dniu Jubileuszu 20-lecia Kapłaństwa dziękujemy Księdzu za tę szczególną posługę, która pomaga nam w Bogu znajdować największy skarb: cel i sens życia.

     Niech Duch Święty hojnie umacnia Księdza swymi darami, a Maryja - Matka Kościoła pomaga pełnić tak ważną misję w kapłaństwie Jej Syna.

        Z zapewnieniem o pamięci modlitewnej - Parafianie.

                              Szczęść Boże!