Księże Adamie - dziękujemy!

     W Księdze Koheleta znajdujemy słowa: „Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem (…)”.  I na te radosne i na te smutne. Dziś dekret ks. Biskupa odwołał Cię, Księże Adamie, z naszej parafii.  Trudno znaleźć właściwe słowa, by wyrazić wdzięczność za ogrom dokonań poczynionych w czasie Twojej czteroletniej posługi duszpasterskiej w parafii Ducha Świętego. W swojej prezentacji neoprezbitera 2011 roku, wyznałeś: „Czuję się najlepiej tam, gdzie posyła mnie Duch Święty”.  I posłał  Cię do parafii pod Jego wezwaniem. To właśnie tu, w „Duchu”, przy aprobacie i przychylności ks. Proboszcza oraz życzliwości doświadczonych kapłanów (nie tylko współpracowników) i wsparciu wielu ludzi świeckich reaktywowałeś Ostrowskie Dni Kultury Chrześcijańskiej, współuczestniczyłeś w napisaniu scenariuszy do dwóch Misteriów Męki Pańskiej, współorganizowałeś Pochód Króli, debaty w Forum Synagoga, a także aktywnie zaangażowałeś się w promocję książki o słudze Bożym ks. Kazimierzu Rolewskim. Wśród wydarzeń na skalę miasta miałeś czas na organizację w naszej parafii jasełek, przedstawień,  konkursów, koncertów, rozgrywek piłkarskich ministrantów i wielu innych wydarzeń.

    Dziękujemy Księdzu za opiekę duszpasterską nad grupami działającymi przy parafii: ministrantami, zespołem młodzieżowym,  wspólnotą dorosłych i  kręgiem biblijnym. Jesteśmy wdzięczni za trwające niemal od dwóch lat comiesięczne spotkania w naszym wieczerniku na Mszach św. z prośbą o uzdrowienie, gdzie Bóg daje nadzieję, że nawet najgorsze ciemności naszego życia przeminą, gdyż On jest większy od tego wszystkiego i  jedynie  On jest Panem życia oraz śmierci.      

     Dziękujemy za posługę w konfesjonale, gdzie czekałeś i pragnąłeś zawsze „być” w sakramencie miłosierdzia – działać w imieniu Boga za proszącym o przebaczenie penitentem.

   Dziękujemy za czas poświecony drugiemu człowiekowi w cotygodniowych spotkaniach z uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej „Tęcza”, na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz pielgrzymko-wycieczek dla wszystkich chętnych.

     Szczególne wyrazy wdzięczności należą się Księdzu za duchową i merytoryczną opiekę nad naszym parafialnym miesięcznikiem „Mocni Duchem” – a właśnie dzisiaj ukazał się 40. numer. To dzięki tej publikacji, szczególnie ludzie starsi i chorzy, mogli na bieżąco śledzić wydarzenia z życia naszej wspólnoty parafialnej i ubogacać swoją wiedzę religijną.

     Niech dobry Bóg wynagrodzi Księdzu  za wszystkie homilie i kazania, które mimo że nigdy nie były długie, to jednak zawsze ciekawe, budzące sumienia i zmuszające do refleksji nad własnym życiem. On też niech będzie inspiracją do dalszej twórczości poetyckiej.

     Księże Adamie, Ostrowianinie Roku 2014, dziękujemy za wszystko i życzymy wielu łask Bożych w  nowej parafii, do której zostałeś posłany. Pomnażaj dane przez Boga talenty ku Jego większej chwale i duchowemu pożytkowi spotkanych na kapłańskiej drodze wiernych.

      Nie żegnamy się, ponieważ Krotoszyn na szczęście jest nadal „w naszym zasięgu”. Obiecujemy modlitwę i do zobaczenia.

Szczęść Boże!