Zmarł Ks. Alfons Nowaczyk

 
08 WRZEŚNIA 2015 r.
odszedł do Pana
 
Ś.P.
KS. ALFONS NOWACZYK
 
 
UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE
Msza św. pogrzebowa śp. ks. Alfonsa Nowaczyka
zostanie odprawiona w sobotę
12 września 2015 r. o godz. 12.00
w kościele parafialnym pw. Św. Barbary w Karminie.
 
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, prezbiter Alfons Nowaczyk, 
którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, 
radował się wiecznie w niebieskiej chwale.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen