Dzień Kapłański 2016

     „Kimże zatem jesteś, Kapłanie? Jesteś człowiekiem, jak my, z naszymi nędzami i zarazem jesteś potężny jak Bóg, tak że możesz zamknąć bramy piekielne i otworzyć niebieskie wszystkim nam, grzesznikom, nawet tym, którzy szli po śladach Judasza i Kaina.
     Żyjesz na ziemi jak my, ale zajmujesz się sprawami Nieba; żyjesz w czasie, ale działasz dla wieczności”.

Rozważania Księdza Giuseppe Tomaselli

 

Drodzy Kapłani!

 

      W tym szczególnym Dniu, kiedy to, przed dwoma tysiącami lat, Chrystus ustanowił Sakrament Kapłaństwa i Eucharystii życzymy, byście zawsze byli kapłanami wg Serca Jezusowego. Dziękujemy za Waszą ofiarną posługę, głoszone Słowo Boże i modlitwę. Zapewniamy o naszej wdzięczności i modlitewnej pamięci.

                                                       Szczęść Boże!