Odwiedziny duszpasterskie 2016/2017 PLAN KOLĘDY

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE

 

2016/2017

 

Rozpoczęcie odwiedzin duszpasterskich – kolędowych :

od poniedziałku do piątku

od godz. 15:30 

w soboty

od godz. 14.00

 

Wtorek 27 XII 2016 r. – ul. Składowa, Krzywa i Wspólna

1x. – ul. Składowa i Krzywa

2x  - ul. Wspólna – pocz. od torów

 

Środa28 XII 2016r.- ul.Odolanowska

1x – ul. Odolanowska nr. 8 oraz n-ry nieparz. od mostu w kierunku torów

2x – ul. Odolanowska od 10 n- ry parz. w kierunku torów

 

Czwartek 29 XII 2016 r. – ul. Gorzycka

1x – ul. Gorzycka  n-ry parz. pocz. od ul. Traugutta

2x – ul. Gorzycka n-ry nieparz. pocz. od ul. Traugutta

 

Piątek 30 XII 2016 r. – ul. Kwiatowa

1x  - ul. Kwiatowa n-ry parz. pocz. od ul. Odolanowskiej

2x – ul. Kwiatowa n-ry nieparz. pocz. od ul. Odolanowskiej

 

Poniedziałek 2 I 2017 r. – ul. Akacjowa i Różana 

1x – ul. Różana n-ry  parz. pocz. od mostu i Akacjowa

2x – ul. Różana n-ry  nieparz. pocz. od mostu

 

Wtorek 3 I 2017 r. -  ul. Wierzbowa, Malwowa i Jesionowa

1x – ul. Wierzbowa i Malwowa – pocz. od ul. Kwiatowej

2x – ul. Jesionowa – pocz. od ul. Kwiatowej

 

Środa 4 I 2017 r. – ul. Lipowa

1x – ul. Lipowa – pocz. od ul. Gorzyckiej

 

Czwartek 5 I 2017 r. – ul. Okólna i Daliowa

1x – ul. Okólna – pocz. od ul. Gorzyckiej i ul. Daliowa

2x ul. - Okólna – pocz. od ogródków działkowych

 

Sobota 7 I 2017 r. – osiedle Kresowe

1x – ul. Stanisławowska, Lwowska, Podolska i Wołyńska

2x – ul. Grodzieńska, Wileńska i Poleska

 

Poniedziałek 9 I 2017 r. –  ul. Czarnieckiego

1x – ul. Czarnieckiego n-ry nieparz. pocz. od ul. Chłapowskiego

2x - ul. Czarnieckiego n-ry parz. pocz. od ul. Chłapowskiego

 

Wtorek 10 I 2017 r. – ul. Poniatowskiego

1x – ul. Poniatowskiego n-ry nieparz. pocz. od ul. Głowackiego

2x – ul. Poniatowskiego n-ry parz. pocz. od ul. Głowackiego

 

Środa 11 I 2017 r. – Hetmańska, Kilińskiego, Powstańców W-wy i Próchnika

1x – ul. Hetmańska i Kilińskiego

2x – ul. Powstańców W-wy i Próchnika

 

Czwartek 12 I 2017 r. – ul. Wróblewskiego 

1x – ul. Wróblewskiego  n-ry nieparz. pocz. od ul. Poniatowskiego

2x - ul. Wróblewskiego n-ry parz. pocz. od ul. Poniatowskiego

 

Piątek 13 I 2017 r. - ul. Godebskiego

1x - ul. Godebskiego n-ry nieparz. pocz. od ul. Poniatowskiego

2x – ul. Godebskiego n-ry parz. pocz. od ul. Poniatowskiego

 

Sobota 14 I 2017 r. – ul. Traugutta

1x - ul. Traugutta n –ry nieparz. pocz. od ul. Czarnieckiego

2x - ul. Traugutta n-ry parz. pocz. od ul. Czarnieckiego

 

Poniedziałek 16 I 2017 r. – ul. Powst. Styczniowego, Powst. Listop. I Glabisza

1x. – ul. Glabisza i Powst. Styczniowego – pocz. od ul. Traugutta

2x – ul. Powst. Listopadowego - pocz. od ul. Traugutta

 

Wtorek 17 I 2017 r. – ul. Jasińskiego

1x – ul. Jasińskiego n-ry nieparz. – od numerów początkowych

2x – ul. Jasińskiego n-ry parz. – od numerów początkowych

 

Środa 18 I 2017 r. –ul.Chodkiewicza

1x – ul. Chodkiewicza – pocz. od ul. Chłapowskiego

2x – ul. Chodkiewicza – pocz. od ul. Okólnej

 

Czwartek 19 I 2017 r.-  ul. Kordeckiego

1x - ul. Kordeckiego n-ry nieparz.-  pocz. od ul. Chłapowskiego

2x – ul. Kordeckiego n-ry parz.- pocz. od ul. Chłopickiego

 

Piątek 20 I 2017 r. – ul. Okrężna, Krasickiego, Dymarskiego i Taczanowskiego

1x - ul. Okrężna i Krasickiego

2x – ul. Dymarskiego i po wymieniankach i Mszy Św. ul. Taczanowskiego

 

Sobota 21 I 2017 r. – ul. Wawrzyniaka i Niegolewskiego , Topolowa i Korsaka

1x- ul.Wawrzyniaka i Niegolewskiego

2x - ul. Topolowa i Korsaka

 

Poniedziałek 23 I 2017 r. – ul. Chłopickiego n-ry nie parz.

1x - ul. Chłopickiego n-ry nieparz. – pocz. od ul. Rejtana

2 x – ul. Chłopickiego n-ry nie parz. – pocz. od ul. Czarnieckiego

 

Wtorek 24 I 2017r . – ul. Chłopickiego n-ry parz.

1x – ul. Chłopickiego n-ry parz. – pocz. od ul. Rejtana

2x – ul. Chłopickiego n-ry parz. - pocz. od ul. Czarnieckiego

 

Środa 25 I 2017 r. – ul. Bema – od ul. Czarnieckiego do ul. Kordeckiego

1x -  ul. Bema n-ry nieparz. - pocz. od ul. Czarnieckiego do Kordeckiego

2x – ul. Bema n-ry parz. – pocz. od ul. Czarnieckiego do Kordeckiego

 

Czwartek 26 I 2017 r. – ul. Bema od Rejtana do Kordeckiego oraz

ul. Chłapowskiego od Rejtana do Kordeckiego

1x. - ul. Bema – obie strony – od Rejtana do Kordeckiego

2x - ul. Chłapowskiego – obie strony – od Rejtana do Kordeckiego

 

Piątek 27 I 2017 r. – ul. Chłapowskiego  - od Czarnieckiego do Kordeckiego

1x – ul. Chłapowskiego n-ry parz. – pocz. od Czarnieckiego do Kordeckiego

2x – ul. Chłapowskiego n-ry nieparz. pocz. od Czerwonych Kosynierów do Kordeckiego

 

Sobota 28 I 2017 r. – ul. Emilii Plater, Dywizjonu 303 i Sikorskiego

1x. - ul. Emilii Plater -  pocz. od ul. Chodkiewicza

2x – ul. Dywizjonu 303 i Sikorskiego

 

Poniedziałek 30 I 2017r. – ul. Rejtana n- ry nieparzyste

1x – ul. Rejtana n-ry nieparz. pocz. od ul. Topolowej

2x – ul. Rejtana n-ry nie parz. pocz. od ul. Traugutta

 

Wtorek 31 I 2017 r. – ul. Rejtana n-ry parz.

1x – ul. Rejtana n-ry parz. – pocz. od ul. Topolowej

2x – ul. Rejtana n-ry parz. – pocz. od ul. Traugutta