Zaproszenie na uroczystość wprowadzenia relikwii św. Jana Pawła II

29 lipca będzie dla naszej Parafii wielkim świętem, ponieważ podczas Mszy Świętej o godz. 17.30 J. E. Ks. Abp Mieczysław Mokrzycki, jeden z trzech osobistych sekretarzy, którzy towarzyszyli Ojcu Świętemu w ostatnich latach życia, wprowadzi do naszej wspólnoty relikwie św. Jana Pawła II.

Ks. Abp Mokrzycki przyjedzie do naszej Parafii z dalekiego Lwowa, gdzie na stałe rezyduje. Pasterz ten będzie przewodniczył uroczystej Eucharystii i wygłosi Słowo Boże.

Rok, który przeżywamy, to 40 rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na Papieża (16 października 1978 r.),więc relikwie Świętego Polaka, to dla naszej Parafii wielkie wyróżnienie i zarazem zadanie. Niech obecność św. Jana Pawła II budzi w nas pragnienie czynienia w życiu tego, czego On nauczał i dawał nam przykład. Zanośmy do Boga swoją modlitwę przez wstawiennictwo tego Patrona.

Nasze przywiązanie i miłość do Świętego Papieża potwierdźmy przez liczną obecność na Uroczystości.