Siostro Lucyno - dziękujemy !!!

     Siostro Lucyno dziękujemy za współpracę i okazane serce naszej wspólnocie parafialnej. Życzymy na nowej placówce wielu łask Bożych i opieki Maryi.

 

                                         Szczęść Boże!