Grupa charytatywna

Z chwilą utworzenia parafii pw. Ducha Świętego w Ostrowie Wielkopolskim osoby podlegające pomocy Caritasu w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim, a zamieszkujące na terenie obecnej parafii pw. Ducha Świętego przeszły pod opiekę grupy charytatywnej, która rozpoczęła działalność 9 października 1996 roku. Grupie od początku przewodniczy Irmina Kotowska-Herczak, która przedtem przez 7 lat udzielała się w parafii pw. św. Antoniego, gdzie przewodniczącą Caritasu była Halina Płończak. Hasłem grupy są słowa: „Nie mów zanim dasz, daj zanim powiesz”.

Początkowo grupa była trzyosobowa złożona z przedstawicieli Caritasu z kościoła św. Antoniego: p. Krawczyka, p. Stagraczyńskiej i p. Kotowskiej. W miarę upływu czasu grupa zmieniała liczebność. Obecnie w grupie udziela się sześć osób. Grupa po rozpoznaniu sytuacji materialnej osób (przeważnie zgłaszanych przez księży po kolędzie lub zgłaszanych przez inne osoby) w miarę możliwości przychodzi z pomocą. Jest to pomoc w postaci paczek żywnościowych, w tym świątecznych.

Warto dodać, że przed świętami wystawiony jest kosz na ewentualne produkty spożywcze ofiarowane przez bogatszych parafian. Zespół zbiera również ofiary do puszek przed kościołem, z których dokupuje produkty spożywcze. Kolejną formą jest wsparcie drobnymi kwotami np. dzieci pierwszokomunijnych z rodzin potrzebujących lub dzieci na rozpoczęcie roku szkolnego. W ramach programu pomocy żywnościowej z Agencji Rynku Rolnego zespół otrzymuje produkty spożywcze, które skrupulatnie rozpisywane są przez Marię Przepiórkę w specjalnych zeszytach otrzymanych z Caritas Diecezji Kaliskiej, a następnie wydawane osobom potrzebującym, które potwierdzają odbiór własnoręcznym podpisem.

Grupa charytatywna zorganizowała także zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla powodzian i w roku 1997 członkowie tej grupy trzykrotnie udali się do miejscowości Stobrawa na Opolszczyźnie, która bardzo ucierpiała podczas pamiętnej powodzi. Ponadto do zadań grupy należy: przygotowanie poczęstunku dla delegacji pocztów sztandarowych podczas odpustu parafialnego, a także z okazji Dnia Chorych w oktawie Bożego Ciała.

Grupa charytatywna spotyka się co około dwa miesiące, a nieraz szybciej w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, a nie podlegające jeszcze grupie charytatywnej mogą skontaktować się z księdzem proboszczem lub podać nazwisko do biura parafialnego bądź zakrystii. Po odebraniu zgłoszenia członkowie zespołu spotkają się z danymi osobami w celu przeprowadzenia ankiety o sytuacji materialnej, a następnie rozpatrzą możliwość udzielenia pomocy.