Krąg biblijny

Najmłodszą grupą działającą przy naszej parafii jest Krąg Biblijny. Pierwsze spotkanie odbyło się 18 kwietnia 2012 roku, w tygodniu poprzedzającym czwarty Tydzień Biblijny, który obchodzony był w Polsce pod hasłem „Kościół domem budowanym przez miłość”. Opiekunem kręgu jest ks. Adam Kraska. Spotkania odbywają się we wtorki co drugi tydzień wg ustalonego porządku bezpośrednio po wieczornej Mszy Świętej w salce przy biurze parafialnym.

To właśnie tego dnia rozpoczęła się przygoda grupy o różnej liczebności, pragnących głębiej poznać Boga, jego mądrość, miłosierdzie, prawdę o samym sobie, poprzez słowo bezpośrednio kierowane do nas, które jest zapisane na kartach najbardziej poczytnej i najbardziej rozpowszechnionej książki świata - Biblii, która rozeszła się w największym nakładzie i przetłumaczona została na wiele języków. Święty Hieronim pisał „Nieznajomość Pisma św. jest nieznajomością Chrystusa”.

O Piśmie Świętym pozytywnie wyrażali się znani ludzie na świecie, np. Abraham Lincoln,  szesnasty prezydent USA, uznał  biblię za „najlepszy dar, jaki Bóg dał człowiekowi (…) Bez niej nie umielibyśmy odróżnić dobra od zła”, a niemiecki filozof Immanuel Kant powiedział: "Istnienie Biblii jako księgi należącej do ludzi, jest największą korzyścią, jakiej doświadczyła ludzkość. Każda próba pomniejszenia jej wartości jest przestępstwem wobec ludzkości". Pismo Święte ukazuje nie tylko Boga i Jego wolę – ale także prawdę o mnie. Jeśli uwierzę, jeśli chcę, jeśli zaryzykuję.

A teraz przenieśmy się w świat spotkania z żywym słowem. Każde spotkanie rozpoczyna się zapaleniem świecy jako znaku obecności Chrystusa oraz wspólną modlitwą. Centralnym elementem każdego spotkania Kręgu biblijnego jest odczytanie Słowa Bożego – jednego rozdziału Ewangelii. Obecnie kończymy czytanie Ewangelii wg św. Mateusza. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii kapłan przybliża nam tekst, wyjaśnia symbolikę słów, uwarunkowania historyczne bądź kulturowe tamtego okresu, dzięki czemu łatwiej możemy zrozumieć Słowo Boże, ujrzeć właściwy Jego sens i przesłanie, jakie nam niesie. Potem następuje dzielenie się naszymi przemyśleniami, spostrzeżeniami, wątpliwościami. Spotkanie kończy się wspólną modlitwą dziękczynną oraz udzieleniem błogosławieństwa.

W dniu 25 kwietnia 2013 roku w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski  w Ostrowie Wielkopolskim odbył się pierwszy Ostrowski Maraton Biblijny, w którym wzięły udział między innymi osoby z naszego Kręgu. Celem tego niezwykłego biegu była zachęta   do częstszego sięgania po światowy bestseller, jakim jest Księga Pisma Świętego. Nie zabrakło tam też osób przybywających, aby słuchać i modlić się Słowem Bożym. Przebieg całego maratonu był relacjonowany na żywo przez telewizję internetową Ostrów – Kalisz ok24. Uczestnictwo w maratonie było  naszym publicznym przyznaniem się do wiary.

Jesteśmy grupą otwartą i zapraszamy wszystkich chętnych na modlitewne czytanie Biblii umożliwiające pełniejsze i głębsze przeżycie Słowa wypowiedzianego przez Boga.

Przyjdź!

Pan Bóg czeka na Ciebie w swoim Słowie.