Wspólnota Krwi Chrystusa

Błogosławiona Krew Jezusowa

Na wieki Błogosławiona

                Wspólnota Krwi Chrystusa została założona w Rzymie 8-12-1808 r. przez św. Kaspra del Bufalo i Alberta Merlini. W Polsce powstała w 1981 r. i jest prowadzona przez Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa w Częstochowie ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/8. Jest to rodzina duchowa o wymiarze międzynarodowym, która skupia kapłanów i osoby świeckie.

Naszym celem jest pogłębić duchowość Przenajdroższej Krwi Chrystusa i żyć nią na co dzień. Uwielbiać i adorować Chrystusa Ukrzyżowanego. Zadaniem członków tej wspólnoty jest formacja duchowa a rozwijamy ją w czasie rekolekcji oraz skupień modlitewnych w Domu Misyjnym i naszej parafii. Spotykamy się we wtorek każdego tygodnia u jednego z członków wspólnoty albo w salce parafialnej. Podczas spotkań modlimy się do Ducha Świętego czytamy i rozważamy Ewangelię na zbliżająca się niedzielę i wybieramy ,,Słowo Życia” na cały tydzień. To wybrane Słowo zobowiązuje nas nim żyć. Pamiętamy je, gdy mamy słabości i problemy. Zawierzamy je w Najdroższej Kwi Chrystusa i pokonując je zbliżamy się do Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pana Boga. W I czwartek miesiąca w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu modlimy się o rozwój wspólnoty, powołania kapłańskie, za kapłanów, za parafie, za Ojczyznę i nasze rodziny.

 

Ojcze Przedwieczny ofiarujemy Ci

Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa

Niech Ona zgładzi nasze grzechy

Obdarzy zmarłych zbawieniem

I zachowa Twój Kościół

W miłości i jedności. Amen.

Błogosławiona Krew Jezusowa na wieki błogosławiona.

Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus, który nas Krwią swoją odkupił.