Ministranci

Wspólnota Ministrancka istnieje w naszej parafii od początku jej założenia.

Ministranci podzieleni są wiekowo.

Najmłodsi w wieku od 6 do 15 lat

Starsi powyżej 15 lat

Oraz panowie Seniorzy.

Wszystkich chętnych chłopców zapraszamy do wstąpienia w święte progi służby Ministranta. Jest to ważne i odpowiedzialne stanowisko, które uczy systematyczności i wierności Bogu, oraz wyrabia mężną duszę w każdym chłopcu.

Zbiórki Ministrantów odbywają się w sobotę o godzinie 9.00. 

Ilu nas jest?

 

—Ministranci Starsi – 10
—Ministranci Młodsi – 19            
—Kandydaci – 4  

  ŁĄCZNIE: 33  

 

Ministrantami w naszej parafii zajmuje się ks. Łukasz Skoracki