Ministranci

Wspólnota Ministrancka istnieje w naszej parafii od początku jej założenia.

Ministranci podzieleni są wiekowo:

  -Najmłodsi w wieku od 6 do 15 lat;

  -Starsi powyżej 15 lat;

  -Panowie Seniorzy.

Wszystkich chętnych chłopców zapraszamy do wstąpienia w święte progi służby Ministranta.

Jest to ważne i odpowiedzialne stanowisko, które uczy systematyczności i wierności Bogu,

oraz wyrabia mężną duszę w każdym chłopcu.

 

Zbiórki Ministrantów odbywają się co drugą sobotę

od godz. 9.00 do godz. 11.00 

 

 

Ministrantami w naszej parafii zajmuje się ks. Aleksander Janas